Velbesøgt demoarrangement i forsøgsparcellerne

 

 

 

 

 

Mandag d. 30. oktober afholdt Grønne Marker og Stærke Rødder sit første demonstrationsarrangement med fokus på efterafgrøder og dyrkningssystemer. Her kunne interesserede kunne besigtige forsøgsparcellerne med efterafgrøder på projektets tre bedrifter. Interessen var overvældende og flere deltagere havde taget køreturen fra både Jylland og Sverige.

Af/Pernille Martiny Modvig

Efter en introduktion til projektet bød eftermiddagen blandt andet på rundtur med præsentation af de udførte behandlinger i forsøgsparcellerne, hvorefter Paul Henning Krogh og Stine Slotsbo fra Institut for Bioscience ved AU holdt et oplæg om henholdsvis regnormes betydning for jordstrukturen og strategier for bekæmpelse af agersnegle. Desuden fortalte Henrik Hauggaard-Nielsen om Grønne Marker og Stærke Rødders samarbejde med RUC-projektet ReMIX, som sammen med partnere i 10 europæiske lande skal demonstrere, hvordan man kan øge afgrødediversiteten i markerne med udgangspunkt i de lokale forhold samtidigt med, at landbrugsproduktionen fastholdes på et højt niveau. Projektdeltagerne vil rundt i Europa afprøve forskellige koncepter for samdyrkning. I Danmark udføres afprøvningerne i samarbejde med Grønne Marker og Stærke Rødder.

Dagen afsluttedes med pølser og networking i Søren Ilsøes maskinhal, hvor man også kunne besigtige projektets GD Drill såmaskine.