Sund jord for et sundt liv – Konference om pløjefri dyrkning – 28. november 2017

Fremtiden kræver omstillingsparathed – også af landmændene.
Vi kan forvente store ændringer i miljølovgivning og forbrugsvaner. Hvis vi fortsat skal have frugtbar jord, at dyrke på i fremtiden, er vi nødt til at gentænke vores systemer.

Konferencen Sund jord for et sundt liv belyser for fjerde år i træk dyrkningsformen reduceret jordbearbejdning, som forventes at være en af løsningerne på fremtidens udfordringer i landbruget.

Af/Pernille Martiny Martiny

Agrovi inviterer for fjerde år i træk til konference om pløjefri dyrkning. Konferencen ”Sund jord for et sundt liv” finder sted den 28. november på Hotel Frederik d. II i Slagelse fra kl. 9.00 – 16.00 Interessen for konferencen var sidste år meget stor med ca. 140 deltagere fra hele landet og sågar også fra Sverige. Konferencen afholdes i samarbejde med projektet ”Grønne Marker og Stærke Rødder” – et forskningssamarbejde imellem Københavns Universitet og Agrovi, som med støtte fra Veluxfonden og 15. juni fonden, skal undersøge, om dyrkningsmetoden Conservation Agriculture kan være en del af løsningen på de udfordringer, som landbrugs erhvervet står overfor.

“Vi er nødt til at forberede os på, at fremtiden kræver omstillingsparathed – også af landmændene. Vi vil I stigende grad blive udfordret på vanetænkningen i en tid, hvor vi kan forvente store ændringer i miljølovgivning og forbrugsvaner. Og hvis vi fortsat skal have frugtbar jord, at dyrke på i fremtiden, er vi nødt til at gentænke vores systemer” siger planteavlschef Hans Henrik Fredsted. 

“Vi oplever en stigende interesse for at udnytte synergien mellem på den ene side minimal jordbearbejdning, sædskifte og efterafgrøder og på den anden side jordens frugtbarhed” fortæller Agrovis ekspert i pløjefri dykning, Søren Ilsøe.  “Vi har efterhånden samlet mange gode resultater med dyrkningssystemet og vi er klar til at omsætte erfaringerne til praksis. Derfor er vi blandt andet gået ind i projektet Grønne Marker og Stærke rødder sammen med KU for at samle videnskabelig evidens, der forhåbentlig kan bane vejen for udbredelse i fremtiden”

Inspiration og ny viden

Om programmet for årets konference fortæller planteavlschef Hans Henrik Fredsted, at det er sammensat med den hensigt, at deltagerne kan gå fra konferencen med en solid grundviden om reduceret jordbearbejdning. Programmet er baseret på faglige indlæg og praktiske erfaringer fra landmænd, som under forskellige forhold praktiserer dyrkningssystemet. I de praktiske indlæg henter vi bl.a. erfaringer fra Tyskland, hvor Alexander Klümper har gjort sig erfarninger med omstillingsprocessen til Conservation Agriculture. Indlægget bliver oversat til dansk.

De faglige indlæg omhandler bl.a. det optimale sædskifte, rodvækst, jordstruktur og udvaskning og etablering uden provokation af ukrudtsopformering. Derudover stiller vi skarpt på økonomien, for hvor meget er der egentlig at spare i kroner og ører? Endelig vil vi se på nogle af de fordomme , der hersker omkring dyrkningssystemets mangler – det kan nemlig sagtens lade sig gøre at dyrke specialafgrøder uden pløjning

 

Omstilling til Conservation Agriculture i Midttyskland v/ Alexander Klümper, landmand fra Tyskland.

Grønne Marker og Stærke Rødder v/ Henrik Kruse Rasmussen, Agrovi.

Afgrøders rodvækst og Consevation Agriculture, hvad ved vi, og hvad arbejder vi med? v/ Kristian Thorup-Kristensen, KU.

Jordbehandlingens betydning for jordstruktur, hydrologi og udvaskning v/ Carsten Tilbæk Petersen, KU.

Kan du dyrke hvede for 5.000 kr? v/Henning Madsen, Agrovi.

11 etableringsmetoder af vinterraps på Majbøllegård v/Hans Henrik Fredsted, Agrovi.

Hvad gør vi i et vådt efterår og hvordan skal det optimale sædskifte se ud? v/Søren Ilsøe, Agrovi.

Special afgrøder i et pløjefrit system v/ Anders Falk Rasmussen, landmand.

Fakta:

  • Konferencen afholdes på Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse, 09.00 – 16.00
  • Pris: 750 kr. pr. person, inkl. forplejning
  • Tilmelding enten HER  eller på tlf. 4822 5200