“Sund jord” anno 2019!

Igen i år blev der afholdt ”Sund jord for fremtiden” konference, og igen i år var dagen en succes!
Grønne Marker & Stærke Rødder og Agrovi havde i fælleskab lagt et spændende program for dagen hvor formiddagen foregik i marken og eftermiddagen i maskinhuset – en god blanding af praktiske fremvisninger og faglig viden omkring bl.a. efterafgrøder, conservation agriculture og companion crops, til brug for de fremmødte deltagere.

Af Andreas Skov Rasmussen.

En sulten og forventningsfuld skare af landmand og nysgerrige gæster begyndte stille og roligt at melde deres ankomst til kaffe og morgenmad, torsdag d. 24. oktober, klokken 08.30 hos dagens vært, Søren Ilsøe, som igen i år havde lagt ejendom og faciliteter til årets konference.
Efter en bid brød, en kop kaffe og lidt hyggesnak imellem kollegaer og konsulenter blev der budt velkommen i maskinhuset af Hans Henrik Fredsted, planteavlschef i Agrovi, og alle deltagere blev herefter delt op i seks grupper med dertilhørende gruppefører, også fra Agrovi.

 

 

 

 

 

 

 

Grupperne blev guidet rundt til forskellige stationer ude i felten hvor konsulenter og fagpersoner stod klar til at tage imod hver enkelt gruppe af nysgerrige deltagere. De seks stationer bød på emner som alle relatere til, og er en stor del af pløjefri dyrkning og conservation agriculture, herunder efterafgrøder, companion crops, så-demonstration fra både Weaving og Sly Boss og meget mere.

Efter en formiddag ude i marken hvor vejrguderne desværre ikke viste sig fra deres bedste side, var en god varm frokost og læ i maskinhuset tiltrængt. Der blev serveret skipperlabskovs og en tår at drikke i gårdspladen og alle gæster kunne herefter trække ind i maskinhuset hvor snakken gik på livet løs og der blev udvekslet erfaringer og synspunkter, deltagere og konsulenter imellem.

 

Klokken 13.00 var det igen tid til en masse faglig viden i form af spændende indlæg fra både Københavns Universitet, Grønne Marker & Stærke Rødder, og Agrovi’s planteavl- og økonomiafdeling.
Der blev bl.a. præsenteret en sammenligning af driftsøkonomien i de tre dyrkningsmetoder i GMSR-projektet; traditionel pløjet bedrift, pløjefri bedrift og conservation agriculture.
Der blev fremført en præsentation omkring efterafgrødeforsøg som virkelig fangede deltagernes interesse, og der var en åben debat imellem tre pløjefrie landmænd som hver især satte ord på deres tanker og erfaringer omkring den pløjefrie dyrkning af deres landbrugsjord.

Sidste indlæg på dagen blev igen i år afholdt af en ekstern indlægsholder efter en kaffepause, og i år var Ulrich Zink fra Sachsen i Tyskland blevet inviteret til at komme og fortælle om hans bedrift, hans erfaringer og hans mange gode idéer. Ulrich har i mange år interesseret sig for sin jord og hvad den indeholder af spændende organismer, og han bliver i dag betegnet som en forgangsmand når det gælder minimal bearbejdning af den dyrkede jord.

Sidst men ikke mindst, vil jeg på vegne af GMSR og Agrovi,  sige en stor tak til de i alt 150 fremmødte deltagere fra både Danmark, Norge og Sverige som alle var med til at gøre dagen til en succes.

Næste års konference har vi fastlagt til at foregå d. 22. oktober, så sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu, og indtil da kan i holde jer opdateret på hele GMSR-projektet her på hjemmesiden hvor der løbende vil blive uploadet nye indlæg, så i kan følge med i projektets fremgang.

 

For at se de mange spændende indlæg igen, følg linket herunder;

https://app.emarketeer.com/ext/webpage/show.php?p=544248ac02971d629109383093a044af30d3345