Sommerlæsning

I december 2019 blev der bragt en serie af artikler i JordbrugsAkademikeres magasinet Momentum + om Conservation Agriculture. Mange af artiklerne herfra, tog afsæt i forsøgene fra GMSR projektet.
Hvis du ikke havde mulighed for at læse artiklerne, bringer vi hen over sommeren et resumé af nogle af artiklerne, samt link til de fulde artikler.
Den første kommer her og handler om Conservation Agriculture fra en historisk og global vinkel.

Rigtig god læselyst

Conservaton Agriculture – før, nu og i fremtiden
Hvor stammer principperne bag Conservation Agriculture fra, og hvordan opstod tankegangen? I den første artikel går vi bag om CA og ser på, hvorfor og hvordan tankegangen bag CA opstod, hvor CA er i dag samt hvad vi er blevet klogere på indtil videre gennem GMSR projektet.

For god ordens skyld repeterer vi lige hvad grundprincipperne bag CA er
• minimal jordbearbejdelse/forstyrrelse
• permanent plantedække i form af en afgrøde, efterafgrøde eller planterester
• varieret sædskifte

Ved at følge disse tre, skaber vi gode levebetingelser for livet i jorden, forebygger opbyggelse af ukrudt og sygdom i marken og skaber levesteder for insekter og edderkopper, som igen er føde for fugle.

Back in the days…
Tankegangen om CA blev affødt af voldsom sandflugt i USA i 1930’erne af Edward H. Faulkner. I 1940’erne blev der udviklet en såmaskine, der gjorde det muligt at så frø direkte i jorden uden forudgående jordbearbejdning. Dengang kaldte man metoden Conservation Tillage. Sidenhen blev metoden udbredt først i Sydamerika og siden hen resten af verden. I dag er der ca. 106 mio. ha dyrket med CA, hvilket svarer til 10,5 % af verdens landbrugsarealer.

GMSR – next step
Vi fra GMSR håber og tror på, at principperne i CA kan være med til at opbygge kulstof i jorden og binde en del af CO2’en fra atmosfæren og tilbage i jorden, hvor den hører hjemme. Det er godt for klimaet og jorden.
Hvis dette er muligt, kan landbruget ved at skifte til CA, spille en væsentlig rolle, i at løse den verdensomspændende klimakrise, vi står i.
Samtidig kan vi sikre levesteder for fugle, der er på tilbagegang og sikre en fornuftig fremtidig landbrugsdrift.

Hele artiklen kan du læse her

Tak, fordi du læste med. Hvis du har tanker eller kommentarer, er du velkommen til at komme med dem nedenfor