Regnormenes betydning for jordstrukturen

Regnormenes betydning for jordstrukturen

Regnorme har stor betydning for jordens struktur. Ved at grave gange i jorden, bidrager regnormene til dannelsen og vedligeholdelsen af jordens netværk af store porer. Regnormegangene benyttes af afgrødernes rødder, hvorfra siderødder sendes ind i jordmatricen for at hente vand og næringsstoffer. Regnormegangene virker samtidig som dræn og en jord med mange regnormegange optager derfor lettere vandet ved store regnskyl.

En stor bestand af regnorme kan under de rette forhold øge udbyttet med op til 25 % for en lang række afgrøder.

Med conservation agriculture inviterer vi regnormene ind ved at undlade at forstyrre deres habitat. Til gengæld hjælper de os til at opnå en mere frugtbar jord ved at fordele og omsætte dødt organisk materiale og gøre det tilgængeligt for mikroorganismer, som omsætter det til plantetilgængeligt næringsstof. Det giver os sund jord at dyrke i. Også i fremtiden.