Regnormen – den vigtigste medarbejder i Conservation Agriculture

– mød dem på Roskilde dyrskue, stand 476!

Når landmanden skrotter ploven, må regnorme og andre små nedbrydere tage over. Det kræver i nogle tilfælde en vis overgangsperiode men på sigt, når man har sørget for de rigtige forhold for regnormen og dens optimale leveforhold er tilstede, føde, ro (regnorme er meget følsomme overfor forstyrrelse i form af jordbearbejdning), ly og en neutral pH-værdi, kan især de store arter; stor regnorm og lang orm  i samarbejde med mindre regnorm og andre smådyr, bakterier og svampe, klare den nødvendige jordbearbejdning.

Regnormene er med til at omsætte planterester og andet organisk materiale over og under jorden, samtidig med at de opbygger en god krummestruktur, hvilket vil sige det rette forhold mellem mikro- og makroporer, der sørger for iltning og dræning af jorden, samt højner evnen til at holde på næringsstoffer.

Samtidig er den kalkholdige slim, som regnormene afgiver, ikke blot med til at binde lerkolloiderne sammen, men også med til at stabilisere jordens pH værdi omkring 7, på grund af de positivt ladede ioner, den indeholder.

Projektleder Henrik Kruse glatter jorden i den ene regnormebeholder. De næste uger får regnormene liv at slå sig løs og bearbejde jorden -resultatet kan ses på Roskilde dyrskue!

Når det gælder jordbearbejdning og omsætning af organisk materiale er regnormen på A-holdet!

Regnormen omsætter 80% af det organiske materiale, der er tilstede i agerjorden og udnytter selv kun en lille del af det. Den finder ved hjælp af smagskirtler bagest i munden frem til planterester der ligger i jordoverfladen. Nedbrydningen foretages med regnormens tyggemund og inde i regnormen, med hjælp fra mikroorganismer. Det omsatte materiale, der ryger ud i den anden ende, er udover let at kunne omdannes til humus, samtidig letoptageligt for endnu mindre små organismer, bakterier og svampe, der fortsætter nedbrydningen, til næring og mineraler, der er lettilgængelige for planterne. Og sådan går det hele i ring!

En rigtig lille gravemaskine

Udover at omsætte nedbrudt plantemateriale er regnormen en stærk og sej lille fyr. Den har på grund af sit hydrostatiske skelet styrke til at flytte enorme mængder jord i forhold til sin størrelse og borer sin krop igennem selv meget kraftig køresål. De dybe, lodrette regnormegange, der er foret med næringsrig regnormeslim og ekskrementer, fungerer som lettilgængelige kanaler for planterødder, men også som effektiv afdræning af jorden.

Vi har etableret to mini-marker, den ene etableret som Conservation Agriculture og den anden som en konventionel mark, nu er vi spændte på at se, hvor meget regnormene når at bearbejde jorden de næste par uger.

Du kan se resultatet på Roskilde Dyrskue, hvor regnormeopstillingerne vil være at finde på vores stand!

 

 

Læs tidligere indlæg her: