Partnere og Støttegivere

Støttegivere

Velux og Villum Fondene

Projektet er støttet af Villum Fonden og Velux Fonden, som hver har bevilget 3,9 millioner kroner.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og kulturelle projekter i ind- og udland.
Begge fonde er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

“Projektet passer godt ind i vores strategi, der fokuserer på at kunne omsætte viden til handling. Samtidig er det et stærkt partnerskabsprojekt med både forskere og praktikere, hvilket vi også fra fondenes side ser som en vigtig forudsætning for succes” – Helene Bjerre-Nielsen, programansvarlig for Villum Fondens og Velux Fondens miljøprogram.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Promilleafgiftsfonden har bevilliget 880.000 kroner til projektet i både 2018 og 2019.
Fondens formål er at styrke landbrugets og fødevareindustriens udvikling. Projektet Grønne Marker og Stærke Rødder modtager støtte idet projektet støtter op omkring vidensproduktionen på 3 af fondens 7 fokusområder: Bæredygtig drift, Fødevaresikkerhed samt  Ny teknologi og nye produktionsmetoder.

 

 

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden har bevilget en halv million kroner til projektet, som skal bruges med særligt fokus på de biodiversitets-fremmende tiltag i projektet.
15. Juni fondens formål er blandt andet at sikre de danske landskabelige værdier med deres natur og biodiversitet, herunder den danske flora og fauna.

 

Partnere

Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet vil være den ansvarlige organisation bag projektet. Instituttets forskning og undervisning omfatter naturressourcer, landbrug, bioteknologi og syntesebiologi fra det molekylære niveau til økosystemer. Instituttet har ca. 200 videnskabeligt ansatte og ca. 1.300 studerende.  Instituttets mission er blandt andet at stimulere synergien mellem grundlæggende og anvendte videnskaber inden for hovedområderne med henblik på praktisk udnyttelse,

Leder af projektet er Kristian Thorup-Kristensen, Professor  ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet.

 

Roskilde Universitet, Projekt ReMIX

ReMIX projektet udforsker fordelene ved afgrødeblandinger (intercropping) med henblik på at nytænke mere diverse, robuste og dynamiske landbrugssystemer med udgangspunkt i engagerede landmænd. Gennem dialog med landmænd, rådgivere og andre forskere søger ReMIX at udfordre nuværende praksis og værdikæder igennem demonstrationer af forskellige afgrødeblandinger på konkrete landbrugsbedrifter. Derigennem skabes ny vedkommende viden og platforme for vidensdeling på tværs af traditionelle fagskel inden for landbrugssektoren – for eksempel konventionelt og økologisk landbrug.

Projektet har fokus på behovsdrevet innovation og tager derfor sit afsæt i netværk af aktører (multi-actor networks) med størst mulig inddragelse af alle interesserede. Målet er at afprøve og udvikle praktiske løsninger til størst nytte for alle involverede. Projektet undersøger og understøtter alt fra behovsafklaring hos slutbrugerne og brugerdreven innovation til demonstrationer af helt nye blandingsideer og praksisløsninger.

 

 

 

 

Agrovi Videnscenter

Agrovi er en rådgivende virksomhed ejet af Nordsjællands Landboforening. Virksomheden der hovedsageligt arbejder med rådgivning indenfor landbrugserhvervet, har 85 medarbejdere og ca. 2.000 kunder. Agrovi har en årlig omsætning på ca. 55 mio. kr. og har erfaring med implementering af ny viden i landbruget, deltagelse i og administration af større forsknings/udviklingsprojekter.

“Vi mærker en stærk efterspørgsel på området for pløjefri dyrkning. Vi ser stor interesse for vores erfagrupper, og mange er allerede i gang med at ændre driftsform, og har set gode resultater. Vi oplever også en stigende interesse i forhold til målrettet brug af efterafgrøder og i det hele taget på rådgivningom alternativer til traditionel drift med pløjning, herunder Conservation Agriculture  Jeg glæder mig derfor over, at det er lykkedes at fi nde fi nansiering til, at vi sammen med KøbenhavnsUniversitet kan gennemføre projektet, og ser frem til at vi med erfaringerne, kan gøre vores rådgivning på området endnu bedre til gavn for vores kunder.” – Niels Peter Ravnsborg, direktør, Agrovi