Overvågning af rodvækst og næringsstoffer i tre dyrkningssystemer

PWC-rør skal muliggøre løbende målinger af rodvæksten til sammenligning af roddybde og kvælstofoptaget i henholdsvis det pløjede system, systemet med reduceret jordbearbejdning og Conservation Agriculture.

I løbet af denne uge er der blevet installeret antal pwc-rør i forsøgets tre parceller. Rørene skal gøre det muligt at følge rodvæksten med kamera igennem hele vækstsæsonen.

Forskning i dyrkningssystemer og kvælstofeffektivitet

Rodvæksten vil blive fotograferet en gang om måneden og forskningsholdet er især interesserede i at se, hvad der sker omkring blomstring og hvor lange rødderne ender med at blive lige før høst. Prøverne skal sammenholdes med jordprøver, der skal vise næringsstoffordelingen i jordprofilen.

”Normalt vil man udtage rodprøver som dør og dermed ikke kan følges i sin videre vækst. Med denne metode får vi mulighed for at følge de samme rødders vækstrate og dybde igennem hele vækstsæsonen” siger Tomke Wacker, som er PhD studerende ved Københavns Universitet ”Vi vil sideløbende udtage jordprøver for se, hvor i jorden Kvælstoffet befinder sig. Vi vil nemlig undersøge om planter med dybe rødder er mere effektive til at trække plantetilgængeligt Kvælstof op i de højere jordlag” fortsætter hun.

Tomke skal med sin PhD undersøge kvælstof effektiviteten i kornafgrøder og sammenligne hvordan dyrkningstiltag som f.eks. jordbearbejdning og efterafgrøder påvirker denne.

Sten på vejen

Arbejdet er blevet udført af PhD studerende Tomke Wacker sammen med Forsøgstekniker Anders Nørgaard fra Københavns Universitet og planteavlsassistent Majbritt Christensen fra Agrovi. Sammen har de nedgravet transparente pwc-rør i alt 8 steder i hver af de tre forsøgsparceller. Arbejdet har været besværligt, for istiden har efterladt forsøgsmarkerne fulde af store sten, som flere steder har gjort det umuligt at grave i lige linje i 2 meters dybde.

Følg resultaterne her på siden

Analyser af sæsonens måinger vil løbende blive offentliggjort her på siden.