Og hvordan går det så med den der Weaving-maskine?

Af Susanne Kromann Helle

Hvede – den fede – bliver måske lidt mere kraftig, når den er sået med Weaving. Det gælder både overjordiske og underjordiske dele. Til gengæld ser det, ikke overraskende, ud til at rødderne går mere målrettet nedad, når hveden er sået af Dale med Seed Hawk-skær.

Ved gummistøvlekonferencen 25. oktober så vi på vinterhvede sået med henholdsvis Weaving og Dale (med Seed Hawk skær). Den tydeligste forskel var, at planterne var mere krybende, når de var sået med Weaving-maskinen med de skrå skiveskær.

Foto 1, taget 24. januar . Søren Ilsøe. Hveden er sået 6. september. Udsået med Dale tv. og Weaving th.

 

Til gengæld stod de mere opret og tæt i definerede rækker, hvor de var sået med tandsåmaskinen. Rækkerne stod også her i fordybninger, mens planterne sået af Weaving spredte sig mere tæppeagtigt over en flad overflade. Det gav anledning til spekulationer om overvintring, som især var et fokuspunkt hos vores norske kolleger.

En måned senere gravede vi så planter op for at få et en fornemmelse af, hvordan væksten havde udviklet sig. Vi udvalgte nogle repræsentative steder – men så tæt på hinanden som muligt – og vaskede rødderne og talte buskning. Du kan se i tabellen herunder, at der var en tendens til lidt flere skud, hvor planterne var sået med skiveskær.

De mere buskede planter så også mere kraftige ud under jorden. Omvendt så de tandsåede planter ud til at være gået mere direkte nedad.

Foto 2, Foto fra 25. november 2018.  Søren Ilsøe. Ti planter udsået med henholdsvis Weaving (tv) og Dale (th).

 

I januar 2019 har vi igen været ude at grave planter op. Der har været god udvikling i rødderne for begge etableringsmetoder. Det er kun en enkelt repræsentativ opgravning i hvert felt og det er derfor måske ikke hele sandheden, men tendensen er klar. Udsået med Seed Hawk skær 6. september, gennemsnitlig vægt 20 gram og 6,3 sideskud.

Udsået med Weaving GD drill, ligeledes 6. september vejer i gennemsnit 25 gram og har 6,25 sideskud.

Planterne i det skiveskærsåede har to måneder senere mindst lige så dybe rødder, som de planter, der er sået med tandskær (hvor jorden er løsnet under sådybde med gødningstanden) og de ser stadig ud til at være mere kraftige.

Foto 3, hvede 30. januar 2019. Søren Ilsøe. Yderst tv udsået med Weaving d. 16/9, midtfor udsået med Seed Hawk 6/9 og yderst th udsået med Weaving, ligeledes 6/9.

Såtidspunkt

Til sammenligning er der ligeledes gravet en plante op, der er udsået ti dage senere med Weavingsåmaskinen. Den sent såede hvede har et mere fintmasket rodnet. Rødderne er langt tyndere, men det ser ud til at der er mange flere af dem. De når ikke så langt i dybden. Der er flere sideskud og længere rødder ved den tidlige såning.

Den sent såede hvede vejede 11 gram. Der var i gennemsnit 5,4 sideskud.

Da vi ikke har et ægte forsøgsdesign til denne afprøvning, kan vi ikke konkludere endeligt på tendenserne. Men vi vil følge udviklingen til næste år, og om muligt høste på begge behandlinger. Det står også på ønskelisten til fremtidige afprøvninger at opgøre ukrudtsfremspiringen.

 

 

Tidligere indlæg: