Mød GMSR-projektleder, Kristian Thorup-Kristensen

Kristian Thorup-Kristensen har dedikeret sin forskning til at udvikle miljøvenlige dyrkningssystemer med særligt fokus på efterafgrøder, sædskifte og udnyttelse af kvælstof. Kristian fortæller her om hvorfor han er gået ind i Grønne Marker og Stærke Rødder og hvilke muligheder, han ser i Conservation Agriculture.

Af/Pernille Martiny Martiny

Hvis man googler Kristian Thorup-Kristensen, vil man finde mange, mange siders tungt akademisk stof, hvor ord som intercropping, rootgrowth, soil fertility, nutrient uptake og plantbased fertilizers går igen.
Kristian Thorup-Kristensen er projektleder i Grønne Marker og Stærke Rødder(GMSR) og professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet. Igennem sin karriere har han beriget landbruget med praktisk anvendelig viden til en bæredygtig landbrugspraksis.

Projektleder med grønne ambitioner
Kristian har dedikeret sin forskning til udviklingen af mere miljøvenlige dyrkningssystemer med særligt fokus på efterafgrøder, sædskifte og udnyttelse af kvælstof. “Jeg har prøvet at udnytte mere grundlæggende forskning til at udvikle praktiske muligheder for landbruget. Fokus har især været på studier af afgrødernes rodvækst.”  siger Kristian Thorup-Kristensen “Det er et spændende felt at arbejde med. Og så er det meget motiverende, at opnå forskningsresultater, der kan bruges i praksis til at udvikle mere miljøvenlig landbrugsproduktion” fortsætter han.
Landbruget er udfordret af faldende indhold af organisk stof i jorden og forringet jordstruktur og det påvirker frugtbarheden negativt. Som projektleder for GMSR, håber Kristian at se resultater, der kan afgøre, om Conservation Agriculture(CA) kan være en af løsningerne på de udfordringer.”

Et frugtbart samarbejde
Kristians engagement i Grønne Marker og Stærke Rødder gik i sin tid igennem CA ildsjælen, Søren Ilsøe.
Projektet blev formet i samarbejde mellem Henrik Kruse Rasmussen og Søren Ilsøe. Henrik er projektkonsulent i Agrovi og Søren har praktiseret CA på Knudstrupgård siden 2011. Ved siden af sit arbejde som pløjefri landmand, fungerer Søren som planteavlsrådgiver med speciale i reduceret jordbearbejdning hos Agrovi. Henrik og Søren kunne se et almengyldigt potentiale i dyrkningssystemet og inviterede KU med for at styrke projektet med forskningsmæssig ekspertise.
Sammen fik Agrovi og Institut for plante- og miljøvidenskab skrevet en ansøgning til Velux- og Villumfonden, som i 2016 gav tilsagn om støtte til projektet. Siden har flere partnere og støttegivere tilsluttet sig til. Holdet rummer nu, ud over forsøgsværterne og initiativtagerne, også 15. juni Fonden, Danmarks Jægerforbund, Promilleafgiftsfonden og ReMIX Intercrops.

Konkrete tal skal afgøre, om Coneservation Agriculture kan løse problemer
“Vi håber, at Grønne Marker og Stærke Rødder kan give os viden om betydningen af reduceret jordbearbejdning og CA for jord, afgrøder, efterafgrøder og biodiversitet. Vi har taget fat i nogle af de emner, hvor der har været kritik af CA. Det drejer sig især om pesticidudvaskning og kvælstofudvaskning når man dyrker efterafgrøder med bælgplanter” siger Kristian Thorup-Kristensen.

Projektet skal sætte konkrete tal på disse faktorer ligesom der skal måles på effekten på biodiversiteten i markerne.  Udover forskningsresultaterne skal projektet også give omfattende dokumentation omkring arbejdsintensitet, ressourceforbrug og økonomi på 3 sammenlignelige bedrifter med forskellige jordbearbejdningssystemer. “CA har jo nogen klare fordele for jord, omkostninger og energiforbrug. Hvis vores resultater viser, at kritikken omkring kvælstof og pesticider ikke holder, vil det kunne fremme udviklingen af CA i Danmark”  siger Kristian “Hvis resultaterne viser sig at være  positive, vil vi have en mulig løsning på problemerne med forringet jordstruktur, som udgør en alvorlig udfordring for fødevaresikkerheden i fremtiden”. Forhåbningen er, at dyrkningssystemet viser sig at kunne få miljøhensyn, økonomi og udbytte til at gå op i en højere enhed.

God økonomi og god jordstruktur
Men på trods af faldende kurver for organisk stof i jorden, ser Kristian lyst på fremtiden: “CA ser ud til at være én vigtig måde at reducere problemerne på. Sædskifter der giver mere organisk stof til jorden, færre tunge maskiner og mere skånsom jordbearbejdning vil alt sammen hjælpe. Desværre trækker økonomien ofte i den modsatte retning. Det er noget af det der gør dyrkningsmetoden så interessant. Det ser nemlig ud til at mange af de ting kan kombineres med økonomisk rentabel produktion.” konkluderer Kristian.

Her på tærsklen til Grønne Marker og Stærke Rødders andet projekt år, kan vi for alvor begynde at tage målinger og analysere på konkrete resultater. Alle resultater vil løbende blive offentliggjort her på siden.