Maskindemo: Såning i Conservation Agriculture med Weaving DG Drill

Waeving såteknik gør det muligt at dyrke jorden med et minimum af jordforstyrrelse. Når vi undgår at forstyrre de naturlige jordbundsprocesser, kan vi sikre jordfrugtbarhed og god jordstruktur. Oplev såmaskinen, der gør det muligt at så direkte i en stubmark uden at efterlade spor efter behandlingen.

I Grønne Marker og Stærke Rødder har vi udlagt 1 ha til at undersøge og demonstrere de tekniske muligheder og effekter at GD Drill-såteknikken, der gør det muligt at så direkte i stubben.

Torsdag d. 3. maj kl. 16.00 – 18.00 vil vi demonstrere såning af vårbyg med Weaving GD Drill.
Kom og oplev maskinen i aktion på forsøgsmarken i Fjenneslev ved Sorø. Her kan du møde maskinudvikler Jens Møller Sørensen, som har leveret forsøgets såmaskine. Du kan også tage vores test- og demonstrationsparceller i øjensyn og vurdere, hvordan de klarer sig i hver især.

Demonstration af såning med Weaving GD Drill i Consevation Agriculture
Torsdag 3. maj 16.00 – 18.00 
Hylstrupvej 2, 4143 Fjenneslev

 

Weaving GD Drill – Projektets såmaskine

Såmaskinen Weaving GD Drill blev lanceret i 2015 af ​​Weaving Machinery som i over 20 år har beskæftiget sig med udstyr til pløjefri dyrkning. GD Drill er udviklet i samarbejde med landmand Tony Gent fra Lincolnshire med særligt henblik på såning direkte i kraftige efterafgrøder. Projektets såmaskine gør det muligt at kombinere brugen af kraftige efterafgrøder med no-till  (ingen jordbearbejdning) i projektets forsøgsparcel drevet med Conservation Agriculture. Når maskinen har passeret, er behandlingen stort set usynlig, som det fremgår af filmen her: