Minimal jordbearbejdning uden opformering af ukrudt

Godt 60 planteavlere med interesse for reduceret jordbearbejdning og Conservation Agriculture mødt op til maskindemonstration i Grønne Marker og Stærke Rødders forsøgsparceller i Fjenneslev ved Sorø torsdag d. 3. maj.

Såmaskinen Weaving GD Drill er en central del af forskningsprojektet grønne Marker og Stærke Rødder, som sammenholder resultaterne af Conservation Agriculture (CA) med konventionel dyrkning og reduceret jordbearbejdning. Ved maskindemonstrationen i torsdags kunne de godt 60 fremmødte opleve projektets såmaskine i aktion.

”Med Weaving GD Drill kan vi så med en minimal forstyrrelse af jorden. Det betyder, at vi forstyrrer de  naturlige jordbundsprocesser mindst muligt og samtidigt undgår at få rodet levedygtige ukrudtsfrø op i overfladen, hvor de kan spire. Derfor forventer vi, at vi kan reducere ukrudtstrykket og dermed forbruget af herbicider i CA-systemet” sagde Søren Ilsø inden han hoppede op i traktoren og såede vårbyg i forsøgsmarken med en hale af interesserede planteavlere efter sig. Der var bred enighed blandt de fremmødte om, at der stort set ikke var spor at se efter behandlingen.

Weaving såteknik

Waeving Mashinery har specialiseret sig i udvikling af maskiner til reduceret jordbearbejdning. Modellen GD Drill gør det muligt at dyrke jorden med et minimum af jordforstyrrelse og dermed sikre jordfrugtbarhed og god jordstruktur. Såmaskinen fungerer med vinklede skiveskær, der gør det muligt at skære frøet direkte ned i en stubmark eller en kraftig efterafgrøde uden at efterlade spor efter behandlingen.

”Et klassisk kritikpunkt af CA og den manglende mekaniske ukrudtsbehandling er, at pesticidforbruget vil være højere. Det er vores håb, at vi med maskinen her, kan reducere ukrudtstrykket og derved håndtere problemstillingen” siger Henrik Kruse Rasmussen, som er projektkonsulent hos Agrovi og en af initiativtagerne i projektet.

Forskningsprojektet Grønne Marker og Stærke Rødder

Indholdet af organisk stof på mange landbrugsjorde, især i Østdanmark, er blevet så lavt, at det kan begynde at påvirke frugtbarheden negativt. Det høje forbrug af tid og ressourcer, der kræves i traditionel dyrkning, presser landmænd på bundlinjen i en tid, hvor der er et misforhold imellem fremstillingspriser på korn og internationalt definerede priser.

Projektet Grønne Marker og Stærke Rødder skal over fire år undersøge, om dyrkningsmetoden Conservation Agriculture kan være en del af løsningen på de udfordringer, som landbrugserhvervet står overfor. Hypotesen er, at vi med denne driftsform kan bevare og fremme jordens frugtbarhed, producere mere med mindre input og øge biodiversiteten samt forbedre lønsomheden på bedrifterne.

Projektet er støttet af Velux Fondene, Promilleafgriftsfonden og 15. juni fonden og udføres af Københavns Universitetog Agrovi i samarbejde med blandt andre Roskilde Universitetscenter.