Konference om Conservation Agriculture på Københavns Universitet

På konferencen CONSERVATION AGRICULTURE – En multifunktionel driftsform til den grønne omstilling? Vil resultater fra projektet Grønne Marker & Stærke Rødder blive præsenteret og herudover vil der være en række andre indlæg, som kan bidrage til at afdække, om driftsformen kan være en del af løsningen på landbrugets grønne omstilling.

Du kan se programmet og læse mere om konferencen her Program og beskrivelse af konferencen


Om Grønne Marker & Stærke Rødder
Gennem fire år har Københavns Universitet og Agrovi arbejdet med at sammenligne kvælstofudvaskning, biodiversitet, samt faktorer, der har betydning for pesticidudvaskning på bedrifter med henholdsvis konventionel dyrkning med pløjning, pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture. Der er desuden opgjort udbytter, samt forbrug af ressourcer og der er regnet på driftsøkonomien i systemerne.

Formålet med projektet har været at undersøge, om dyrkningsmetoden Conservation Agriculture kan være en del af løsningen på de udfordringer, som landbrugserhvervet står overfor. Hypotesen har været, at vi med denne driftsform kan bevare og fremme jordens frugtbarhed, producere mere med mindre input og øge biodiversiteten samt forbedre lønsomheden på bedrifterne.