Indikatorfuglen …

 Flere studier peger på, at CA har en gavnlig effekt på biodiversiteten i agerlandet. I GMSR er der blevet blandt andet foretaget tællinger af agerhøns…

Læs mere

Sommerlæsning …

I december 2019 blev der bragt en serie af artikler i JordbrugsAkademikeres magasinet Momentum + om Conservation Agriculture. Mange af artiklerne herfra, tog afsæt i…

Læs mere

Håndarbejde i den friske luft …

Grønne Marker og Stærke Rødder-projektet byder på mange forskellige opgaver. Heriblandt biomasseklip af eftergrøderne i alle 96 forsøgsparceller og disse blev foretaget i begyndelsen af…

Læs mere