Høst i GMSR parcellerne anno 2020

En flok glade folk fra KU og Agrovi var en solskinsmandag i GMSR forsøgsparcellerne for at (hånd) høste vårbyg.

Der blev høstet 4 steder i hver parcel i hånd og prøverne venter nu på at blive tærsket. Efter tærskning bliver, der lavet udbytte og indhold af total kvælstof i hhv. kerne og strå.

I parcellerne var der efterår 2019 sået følgende efterafgrøder

  • Ingen efterafgrøde
  • Olieræddike
  • Oliræddike og vikke
  • Sort havre og vikke

Der er 4 gentagelser af hver efterafgrøde blanding. Gentagelserne har enten fået fuld kvælstofgødskning og halv kvælstof gødskning. Der er 32 forsøgsparceller per forsøgsmark i alt.

På baggrund af kvælstofindholdet i kerne og strå og kendskab til tildelt kvælstof kan man estimere, hvor meget kvælstof planten har optaget. Derudover kan man formodentlig drage nogle konklusioner om mineraliseringen af efterafgrøder (fra efterår 2019), fordi forsøget har kørt over flere år. Fordi forsøget har kørt over flere år, kan vi estimere den langsigtede effekt af kvælstof fra efterafgrøder i afgrøden.

De endelige resultater kan man læse her på siden, når de er klar.

Vi har lavet en video fra forsøget som du kan se her via linket:

Huller i vårbyggen. Hullerne er der, hvor vi har høstet prøver til analyse. Tomke står midt for øverst og holder styr på alle prøverne.