Høst af vinterhvede i forsøgsparcellerne

Mandag d. 5/8 blev der høstet vinterhvede i projektets forsøgsparceller. Høsten blev gennemført med håndkraft, da det var vurderingen, at det ville være mere præcist end sidste års metode, hvor vi høstede med en gammel 9 fods Massey Ferguson mejetærsker.

På de tre ejendomme er der i alt 96 forsøgsparceller. For at få en repræsentativ prøve, blev der høstet 4 prøveflader på hver forsøgsparcel. I alt blev der altså høstet 384 prøveflader. De enkelte prøveflader var på ¼ m2 og høsten foregik ved, at alle strå indenfor prøvefladen blev klippet af ved jorden. Strå inkl. aks blev pakket i sække og transporteret til KU’s forsøgsgård i Tåstrup, hvor de senere vil blive vejet og analyseret. Når vi har resultaterne af analyserene, vil præsentere dem her på hjemmesiden.

 

Væsentlig mindre høstmaskine i 2019

I 2018 høstede vi forsøgsparcellerne med en gammel 9 fods Massey Ferguson mejetærsker. Selvom det fungerede udmærket, blev det i år vurderet, at det kunne gøres mere præcist ved håndhøstning. Et af problemerne sidste år var, at der var en del spildkorn, hvilket vi stort set undgik med dette års metode.

Af billederne herunder fremgår henholdsvis maskinel til høst i 2018 og 2019. Knap så smukt og nostalgisk i 2019, men det lever vi med, når vi kan få et mere præcist resultat.

Høstmaskine 2019

 

Høstmaskine (og en del af høstholdet) 2018

 

Perfekt høstvejr

Mens maskinellet var noget mindre i år, var høstvejret igen optimalt. Temperaturen var lidt lavere og der var enkelte skyer på himlen, men det var høstholdet kun glade for.

Philip Terkelsen fra Agrovi og Tomke Wacker fra Københavns Universitet slæber sække med høstprøver ud af forsøgsmarken.

 

4 af deltagerne i årets høst. Fra venstre Tomke Wacker (KU), Anders Nørgaard (KU), Philip Terkelsen (Agrovi) og Niels Olsen (KU). Derudover deltog Henrik Kruse Rasmussen (Agrovi) også i høstarbejdet. Foto Henrik Kruse Rasmussen