Høst af vårbyg på forsøgsmarkerne

Den 30. og 31. august blev der høstet vårbyg på forsøgsmarkerne i projektet. På hver ejendom er der 8 forskellige behandlinger og 4 gentagelser, så i alt skulle der høstes 96 individuelle parceller.

For hver parcel blev udbyttet af henholdsvis korn og halm vejet og der blev udtaget prøver til analyser af begge dele. Prøverne vil nu blive analyseret for indhold af blandt andet kvælstof i både kerner og halm.

Præcisionsarbejde med gammel Massey Ferguson

Det var således et stort arbejde og både Københavns Universitet og Agrovi stillede derfor op med mandskab. Parcellerne er kun 6 meter brede, så de fleste moderne mejetærskere er for store til at kunne anvendes. Der er derfor til anledningen indkøbt en 9 fods Massey Ferguson mejetærsker fra 1964. Et mageløst køretøj, som Søren Ilsøe kørte under høsten med stor fornøjelse. Både fordi den, bortset fra nogle mindre udfordringer, fungerede upåklageligt, men ikke mindst fordi Sørens far i sin tid kørte med to mejetærskere af samme type på Knudstrupgård, som Søren ejer i dag.

Under en strålende sol

Vejret var optimalt til høsten og arbejdet skred langsomt men sikkert frem. Udbyttet er endnu ikke opgjort, men der var tydelig variation indenfor den enkelte mark, og udbyttet var væsentligt under norm på alle tre forsøgsarealer. Når de indsamlede data er analyseret, vil vi skrive om resultaterne her på hjemmesiden.

Efterafgrøder

Rent praktisk er næste skridt, at der skal sås mellemafgrøder i forsøgsparcellerne. Det bliver samme arter og blandinger, som blev anvendt sidste år, og de vil blive fordelt på samme måde som sidste år. Det vil sige, at der bliver følgende behandlinger: Ren Olieræddike, Olieræddike + Vikke, Havre + Vikke samt parceller uden efterafgrøde. Det er planen, at mellemafgrøderne sås i den kommende weekend.

De kun 6 meter brede forsøgsparceller høstes med denne 9 fods Massey Ferguson mejetærsker fra 1964.
Både korn og halm vejes og der bliver udtaget prøver til analyser på KU. Her eaf Agrovi planteavlskonsulent Susanne Kromann Helle og forsøgstekniker Thomas Nedergaard fra KU.
Forsøgstekniker Thomas Nedergaard og PhD studerende Tomke Wacker fra Københavns Universitet udtager prøver som i øjeblikket bliver analyseret i laboratoriet.
Det glade høsthold:
Tomke Wacker, Majbritt Christensen, Lene Mathiasen, Søren Ilsøe, Henrik Kruse-Rasmussen og Thomas Nedergaard