Håndarbejde i den friske luft

Grønne Marker og Stærke Rødder-projektet byder på mange forskellige opgaver. Heriblandt biomasseklip af eftergrøderne i alle 96 forsøgsparceller og disse blev foretaget i begyndelsen af november, inden at efterafgrøderne blev for hårdt ramt af vinterens kommende frost.
Tirsdag og onsdag d. 5. og 6. november mødte 8 veloplagte mænd og kvinder fra henholdsvis Agrovi og Københavns Universitet, op på Knudstrupgård for at drøfte de to kommende dages arbejde med biomasseklip.

Af Andreas Skov Rasmussen

I GMSR-projektet er der tilknyttet tre bedrifter – pløjet, pløjefri og conservation agriculture. Hver bedrift har fået tildelt en forsøgsmark hvorpå der i alt er 32 parceller med efterafgrøder. Der er valgt fire scenarier med hver otte gentagelser og disse er fordelt således at den ene halvdel har fået tildelt en fuld mængde N ud fra N-normen og den anden halvdel kun har fået den halve dosering.

 

Der er anvendt fire forskellige efterafgrødescenarier for parcellerne og de består af følgende;
Olieræddike
Olieræddike + vikke
Havre + vikke
Ingen efterafgrøder 

Arbejdsopgaven lød på at klippe 2 x 1m2 i hver af de 96 forsøgsparceller som er fordelt på de tre bedrifter der er tilknyttet GMSR-projektet. Herefter skulle de i alt 192 biomasseklip sorteres ud i forskellige arter efterafgrøder og ukrudt i de pågældende parceller og derfra pakkes i separate poser. Der blev gået til den med godt humør, og efter to dage i marken var alle prøver indsamlet og sorteret. Det kølige november vejr og den friske luft resulterede i en dejlig naturlig træthed hos alle mand.

Københavns Universitet står for de videre videnskabelige undersøgelse og målinger af det indsamlede materiale, og det de måler på er mængden af biomasse og dens indhold af kvælstof. De målinger, sammen med jordprøver som der skal tages indenfor de næste 3-4 uger, vil vise os hvor effektive de enkelte arter af afgrøderne og dermed også forskellige blandinger har været i forhold til at reducere kvælstofudvaskningen i jorden.