Glæden ved naturen driver GMSR forsøgsværter

Det er naturoplevelser, der leverer energien når Ib og Karsten Larsen går på arbejde og vidensbegær, der har lokket dem med i projektsamarbejdet omkring Grønne Marker og Stærke Rødder. Mød forsøgets konventionelle forsøgsværter, Ib og Karsten Larsen.

Ib Christian Larsen ejer Gammel Toftegård, forsøgets konventionelle ejendom. Her driver han et landbrug med de almindelige korn-, frø- og rapsafgrøder sammen med sønnen Karsten, som ejer nabogården. Der anvendes pløjning ved behov på hele arealet, sådan som det har været praksis altid.

Både Ib og Karsten er ivrige jægere og de elsker at færdes i naturen året rundt. ”Det er vores glæde ved naturen og ved at kunne følge årets gang, der driver os i det daglige arbejde” fastslår Ib, hvis motivation for at drive landbrug hænger uløseligt sammen med de naturoplevelser, der følger med. Far og søn skelner ikke imellem landbrug og natur ”Efter vores mening hænger landbrug og natur sammen. Måske er vi ekstra opmærksomme på sammenhængen, fordi vi begge har erfaring med jagt. Det er en glæde at se den første vibe, der altid kommer så tidligt, at man tror det er en fejl. Eller bare det at færdes ude, når det er godt vejr og forår”.


Mod nye faglige horisonter
Ib og Karsten er begge to videns begærlige og går ikke af vejen for at udvide deres faglige horisont. Derfor greb de også chancen, da naboen Søren Ilsøe foreslog dem at deltage i Grønne Marker og Stærke Rødder:

”Vi er med i projektet for at lære endnu mere om markdrift. Vi repræsenterer traditionel markdrift med pløjning, men vi er ikke afvisende overfor pløjefri dyrkning. I praksis driver vi ikke landbrug efter en fast opskrift. Vi bearbejder jorden så meget som nødvendigt, men samtidig så lidt som muligt. Det er bestemt ikke hver gang vi pløjer efter en afgrøde” siger de. Samtidig er de dog opmærksomme på, at et videnskabeligt forsøg i denne størrelsesorden kræver en lidt mere stringent tilgang til behandlingerne i projektperiodens 3 år, for at gøre det muligt at konkludere på dyrkningssystemerne i deres reneste form.

Sammenligning af tre ejendomme
I projektet Grønne Marker og Stærke Rødder, vil vi studere og sammenligne effekterne af Conservation Agriculture med henholdsvis reduceret jordbearbejdning og traditionel dyrkning med pløjning.
De tre ejendomme, der lægger jord til projektets forsøgsparceller er udvalgt, så de repræsenterer de tre dyrknings systemer og så de, med deres placering inden for en radius af 3 km, så vidt muligt har de samme jordbunds- og klimatiske betingelser. På de tre ejendomme registreres input i form af næringsstoffer, pesticider, brændstof og mandetimer, samt output i form af høstudbytter. Endelig registreres biodiversitet blandt andet i form af bestanden af agerhøns og lærker på ejendommene.

De tre forsøgsparceller
1) Gammel Toftegaard drives af Ib Christian Larsen. Her dyrkes de almindelige korn-, frø- og rapsafgrøder. Der anvendes pløjning ved behov på hele arealet.

2) Fuglager & Simonsborg I/S er et driftsfællesskab imellem to ejendomme. Indtil 2014 har ploven været anvendt. I årene op til 2014 er der blevet introduceret reduceret jordbearbejdning på flere marker og fra 2014 har man indkøbt en tandsåmaskine og skiftet helt over til denne driftsform.

3) Knudstrupgård er ejet af Søren Ilsøe. Knudstrupgård har været dyrket uden pløjning siden 2000. I 2008 blev CA introduceret og testet på nogle marker, og i 2011 blev driften lagt helt om til CA.