Temadag: Sund jord for fremtiden, 24/10 2019

En gummistøvlekonference om fremtidens landbrug

Torsdag den 24. oktober kl. 8.30-16.00 hos Søren Ilsøe, Hylstrupvej 2, 4173 Fjenneslev.
Agrovi og GMSR byder traditionen tro velkommen til en temadag, hvor vi sætter fokus på, hvad vi mener, skal være fremtidens landbrug. Med denne temadag ønsker Agrovi at hjælpe dig med at gå et skridt længere i forhold til at bruge de virkemidler, vi har, til at udnytte jordens dyrkningspotentiale.

 

PROGRAM

Kl. 8.30: Vi starter dagen med en kop kaffe og et rundstykke, inden vi går i marken

Station 1:

Post 1: Efterafgrøder ved forsøgsparcellerne. Diskussion af GMSR-efterafgrøder samt alternativer

Post 2: Demonstration af weaving, der sår direkte i efterafgrøderne

Station 2:

Post 3: Companion Crop resultater fra 2019 samt fremvisning af nyt anlagt forsøg

Post 4: Indlæg af RUC/Remix

Station 3:

Post 5: Efterårssåning af vårhvede samt demonstration af SLY Boss

Post 6: Test af jordstruktur fra forskellige dyrkningssystemer

Kl. ca. 12: FROKOST

Velkommen i maskinhuset:
Nyt fra GMSR: Gennemgang af de nyeste forsøgsresultater samt driftsøkonomiske beregninger på årets høst i forsøgsmarkerne

Erfaringer fra de pløjefri erfa-grupper: Udfordringer og gevinster

Resultater fra efterafgrødeforsøg samt udbyttemåling

Ca. kl. 15 Besøg fra en udenlandsk indlægsholder med speciale i pløjefri dyrkning, der vil holde et inspirerende indlæg for os. Indlægget vil blive oversat til dansk.

Forbehold for løbende tilføjelser og ændringer i programmet

Vi ses til en spændende dag.

FAKTA
Tid: 24. oktober kl. 8.30-16.00
Sted: Hylstrupvej 2, 4173 Fjenneslev
Pris: Pris 325,- pr. person inkl. moms og forplejning.

Tilmelding: senest mandag den 21. oktober
Følg linket herunder for tilmelding