Formidlingsarrangement: Kom med Grønne Marker og Stærke Rødder i forsøgsmarken!

Fredag den 22. juni 2018  –  Kl. 10.00-14.00  –  Mødested: Hylstrupvej 2, 4143 Fjenneslev

Er Conservation Agriculture løsningen på landbrugets udfordringer med økonomi og dalende jordfrugtbarhed?
Projektet Grønne Marker og Stærke Rødder skal over fire år undersøge, om dyrkningsmetoden Conservation Agriculture kan være en del af løsningen på de udfordringer, som landbrugserhvervet står overfor. Hypotesen er, at vi med denne driftsform kan bevare og fremme jordens frugtbarhed, producere mere med mindre input og øge biodiversiteten samt forbedre lønsomheden på bedrifterne. I projektet sammenligner vi tre driftsformer – 1) traditionel drift med pløjning, 2) reduceret jordbehandling (pløjefri) og 3) Conservation Agriculture.

Besøg i forsøgsmarken

Fredag d. 22. juni afholder Agrovi og  Københavns Universitet formidlingsarrangement i forsøgsmarken. Her kan du opleve forsøgsarealerne og høre forskerholdet præsentere de foreløbige resultater af projektet. Vi får desuden besøg af forskere fra projektet ReMix (RUC) og andre samarbejdspartnere.

Vi ser på afgrødernes udvikling både over og under jorden. Vi ser også på forskellene mellem de tre driftsformer med hensyn til jordstruktur og biodiversitet.

Program:

  • Velkomst og kort intro til projektet
  • Rundtur til forsøgsparcellerne
  • Frokost
  • Præsentation af foreløbige resultater ved Københavns Universitet
  • Opsamling, netværk og spørgsmål.

Deltagelse er gratis.

Bemærk: Der er begrænset deltagerantal, så hurtig tilmelding tilrådes. Du kan tilmelde dig på Tlf.  4822 5200 eller herunder:

Tilmeld dig