Sund jord for et sundt liv – Konference om reduceret jordbearbejdning – 28. november

Programmet for årets konference er sammensat med den hensigt, at deltagerne kan gå fra konferencen med en solid grundviden om reduceret jordbearbejdning. Programmet er derfor baseret på faglige indlæg og praktiske erfaringer fra landmænd, som under forskellige konditioner praktiserer dyrkningssystemet.

I de praktiske indlæg henter vi bl.a. erfaringer fra Tyskland, hvor Alexander Klümper har gjort sig erfarninger med omstillingsprocessen til Conservation Agriculture. Indlægget bliver oversat til dansk.

De faglige indlæg omhandler bl.a. det optimale sædskifte, rodvækst, jordstruktur og udvaskning og etablering uden provokation af ukrudtsopformering. Derudover stiller vi skarpt på økonomien, for hvor meget er der egentlig at spare i kroner og ører? Endelig vil vi se på nogle af de fordomme , der hersker omkring dyrkningssystemets mangler – det kan nemlig sagtens lade sig gøre at dyrke specialafgrøder uden pløjning.

 Program:

Omstilling til Conservation Agriculture i Midttyskland v/ Alexander Klümper, landmand fra Tyskland.

Grønne Marker og Stærke Rødder v/ Henrik Kruse Rasmussen, Agrovi.

Afgrøders rodvækst og Consevation Agriculture, hvad ved vi, og hvad arbejder vi med? v/ Kristian Thorup-Kristensen, KU.

Jordbehandlingens betydning for jordstruktur, hydrologi og udvaskning v/ Carsten Tilbæk Petersen, KU.

Kan du dyrke hvede for 5.000 kr? v/Henning Madsen, Agrovi.

11 etableringsmetoder af vinterraps på Majbøllegård v/Hans Henrik Fredsted, Agrovi.

Hvad gør vi i et vådt efterår og hvordan skal det optimale sædskifte se ud? v/Søren Ilsøe, Agrovi.

Special afgrøder i et pløjefrit system v/ Anders Falk Rasmussen, landmand.

Fakta:

  • Konferencen afholdes på Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse, 09.00 – 16.00
  • Pris: 750 kr. pr. person, inkl. forplejning
  • Tilmelding enten via hjemmeside eller på tlf. 4822 5200

Tilmeld dig her