Demoarrangement – efterafgrøder og dyrkningssystemer Grønne Marker og Stærke Rødder

Mandag d. 30/10 kl. 13-16.00 afholder Agrovi, Københavns Universitet og ReMIX demonstrationsarrangement om efterafgrøder og dyrkningssystemer.

Vi mødes på Knudstrupgård, Hylstrupvej 2, 4173 Fjenneslev, hvor vi starter med en kort gennemgang af eftermiddagens program.

Herefter kører vi i marken, hvor vi skal se på forsøgsparceller med forskellige efterafgrøder. Efterafgrøderne er etableret på tre forskellige bedrifter, med hver sin driftsform – hhv. 1) traditionel drift med pløjning, 2) reduceret jordbehandling (pløjefri) og 3) Conservation Agriculture.

Vi ser på efterafgrødernes udvikling både over og under jorden, vi ser på deres evne til at producere biomasse og til at tilbageholde næringsstoffer. Vi ser også på forskellene mellem de tre driftsformer med hensyn til jordstruktur, aktivitet i jorden (regnorme) og forekomst af agersnegle.

Afslutningsvist vil vi samle op på dagen og der vil være mulighed for spørgsmål og dialog. Under opsamlingen vil der være mulighed for en grillpølse og lidt koldt at drikke.

Program:

13.00             Velkomst

13.10             Rundtur til forsøgsparcellerne

15.30             Opsamling og spørgsmål

Deltagelse er gratis. Bemærk: Der er begrænset deltagerantal, så hurtig tilmelding tilrådes.

Tilmelding her