Diversitet og funktionalitet

Der er megen snak om vigtigheden af at bevare vores biodiversitet. Og det er der også alt mulig god grund til. Der er snak om den 6. store massedød og i 2019 konstaterede FN at op mod en million arter er truet af udryddelse. Aldrig før er arter uddød så hurtigt, som efter mennesker kom til. Det giver derfor rigtig god mening at se på, hvordan vi kan styrke og bevare vores biodiversitet.

 

Den store cyklus
Men det er ikke nok at have en masse forskellige arter. Det er også vigtigt at have de rigtige arter.
Noget af det, man har fundet ud af i GMSR er, at jo mindre forstyrrelse af jorden, jo større biller og flere edderkopper er der til stede i og omkring marken. Faktisk er der to edderkopper for hver løbebille.
En af forklaringerne er, at når marken bliver forstyrret mindst muligt, bliver billerne ikke dræbt ved fx pløjning. En anden faktor er, at der hele tiden er mad til løbebillerne i form af fx springhaler (som igen er vigtige for nedbrydelsen af plantemateriale).


Løbebillerne – i alle størrelser – kan igen blive til føde for fugle som agerhøns. Og det er denne funktionelle biodiversitet, der er interessant at studere og få mere viden om.

 

 

Agerland og insektland
En stor del af Danmark er agerland og der er derfor alt mulig ræson i, at se på den måde, man dyrker og behandler jorden på generelt. Hvis man kan skabe levesteder for krible-krable i agerlandet uden, det går ud over den landbrugsmæssige drift og udbytte er det jo en klar win-win.

Du kan læse mere om biodiversitet og CA her
Biodiversitet og Conservation Agriculture