Conservation Agriculture og Økologi – en dynamisk duo?

Kan man lave reduceret jordbearbejdning i økologisk produktion

Reduceret jordbearbejdning og CA er noget mange økologiske landmænd er interesserede i. Hovedsageligt fordi, man ved at have færre ture med traktoren i marken, kan nedbringe mængden af CO2, der bliver udledt fra bedriften. Men er det overhovedet muligt at have økologisk produktion uden pløjning, harvning, strigling radrensning og brænding?

Alle disse behandlinger af jorden er med til at bekæmpe ukrudtet i økologisk produktion, og sikre at afgrøden får gode vækstvilkår, mens ukrudtet bliver nedkæmpet. Timing af den mekaniske bearbejdning er uhyre vigtig at have fuldstændig styr på, så man rammer ukrudtet, når det er mest sårbart.

Hele den mekaniske behandling af jorden, gør det svært både at være ukrudtsplante over jorden, men også vanskeligt at være regnorm, svamp og bakterie under jorden.
Man har derfor fra SEGES’ side sat sig for at undersøge, om man kan begrænse mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk produktion. Metoden er etablering af vårafgrøde direkte i en nedtromlet efterafgrøde. Formålet med efterafgrøden er (ud over opsamling af kvælstof), at den skal dække for ukrudtet. Læs mere her

Kilde: Momentum plus