Bæredygtighed er vigtigere end nogensinde

Resume af artikel bragt i Momentum+ December 2019

Hele verden står midt i ikke bare en, men to kriser: klima- og biodiversitetskrisen.
Der er globalt blevet mindre plads til (vild og uberørt) natur for at give plads til landbrug. Det sker fordi, der er et øget behov for plads til netop vores fødevareproduktion i takt med, at vi bliver flere og flere mennesker. Hvordan man løser den gordiske knude med mad nok til alle, uden det går unødvendigt ud over vores klima og miljø er der ikke en klar løsning på. Vi skal alle gøre noget CA kan være en del af løsningen.

Bæredygtighedens tre ben
Udvikling er kun bæredygtig hvis den hviler på tre grundprincipper:
• Miljø,
• Økonomi og
• Sociale forhold
Alle disse skal være i balance og alle skal nogle gange gå på kompromis. Der har gennem de sidste (mange) år været stort fokus og massive indsatser på at få rettet op på fortidens forureningssynder fra 1970- og 1980’erne. Heldigvis har det været muligt at rette op på udslip af giftstoffer og overforbrug af næringsstoffer i naturen. Men det kan kun ske, når man kombinerer ny teknologi og viden med politik, lovgivning, gensidig respekt og internationalt samarbejde.

Biodiversitet – skal / skal ikke
På nogle punkter følges klima og biodiversitetskrisen ad fordi, der med forandret klima kommer forandrede levevilkår for de arter der bor i de områder, der nu har fået et andet klima. Tilpas, flyt, eller dø. Hvorfor skal vi egentlig passe på vores biodiversitet? Mennesker udnytter alligevel under 1 % af de eksisterende arter på jorden. Der er formodentlig mange arter, vi kan undvære i økosystemet, så hvorfor skal vi passe på dem?

Det skal vi fordi økosystemer med høj diversitet er mere resiliente end økosystemer med lav biodiversitet. Problemet er, at det er meget vanskeligt at afprøve i praksis…
Kampen for biodiversiteten er derfor i høj grad en kamp for vores mentale velbefindende og ikke for vores muligheder for fysisk overlevelse. Vi er alle en del af denne planet og det liv der findes her. Denne mangfoldighed giver derfor vores tilværelse perspektiv og mening.

Hele artiklen ”Bæredygtighed er vigtigere end nogensinde” kan læses i fuld længde her
Link til den fulde artikel

Vibe æg, på en mark ved Knudstrupgaard