2019 – tak for i år

I projektet ‘Grønne Marker og Stærke Rødder’ er endnu et år ved at gå på hæld. Vi skal sige farvel til 2019 og byde 2020 velkommen. Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores følgere, støttegivere, samarbejdspartnere og deltagere ved vores mange arrangementer, en glædelig jul og et godt nytår.

2019 har ligesom 2017 og 2018 budt på arbejde i vores forsøgsparceller, indhentning af registreringer fra vores værter og flere formidlingsarrangementer.
Vores værter fortsætter ufortrødent med at registrere tid- og brændstofforbrug, input af pesticider og gødning samt udbytteniveauer. Alt sammen så vi kan sammenligne de tre dyrkningsmetoders økonomi og effektivitet.
Arbejdet i forsøgsparcellerne består blandt andet af biomasseklip og udtagelse af jordprøver, og dette er naturligvis også gældende i 2020. Til den kommende sæson skal der sås vårbyg på forsøgsarealerne, så vi håber på et godt og stabilt forår så vi kan få den bedst mulige etablering.

Ny medarbejder

I 2019 er der også blevet skiftet ud i medarbejderstaben hvor Andreas Skov Rasmussen er tiltrådt. Andreas har været ansat på projektet siden medio september og skal fremover stå for indsamling af alle registreringer fra vores forsøgsværter, holde hjemmeside og sociale medier opdateret med det seneste nye i projektets sammenhæng samt hjælpe til i felten ved bl.a. biomasseklip og jordprøver som Københavns Universitet primært står for. Andreas skal desuden også stå for praktisk planlægning af fremtidige formidlingsarrangementer og er tovholder på en række korte film som skal laves henover 2020.

Årets gang i korte træk

2019 har også budt på en vækstsæson og en høst som nærmer sig det vi vil kalde et ‘normalår’. I 2018 var hele foråret og sommeren ramt af en ekstrem tørke og det havde naturligvis en indvirkning på det generelle billede i det danske landbrug, og derfor også på projektets resultater, når vi kigger på især udbytter.

‘Grønne Marker og Stærke Rødder’ har i 2019 både deltaget i og selv været medarrangør på flere forskellige formidlingsarrangementer, heriblandt Roskilde Dyrskue, World Soil Day og temadagen ‘Sund Jord for fremtiden 2019’.
De to sidstnævnte var ‘Grønne Marker og Stærke Rødder’ selv medarrangører af og med et flot fremmøde på ca. 150 deltagere ved hvert arrangement må det betegnes som værende en succes. Den positive respons vi har fået fra vores deltagere er vi naturligvis rigtig glade for og vi er samtidig utrolig glade for den store interesse for projektet. Vi fortsætter derfor ufortrødent i 2020 med flere spændende temadage og arrangementer som i kommer til at hører meget mere om.

2020 – hvad bringer det kommende år?

Noget af det første som vi kommer til at beskæftige os med i 2020 er opfølgning på de jordprøver som blev taget i november 2019. Københavns Universitet har også indsamlet e-DNA-prøver af alt det spændende liv som vi har i jorden, og disse resultater skulle også gerne være klar i starten af det nye år.
Derudover er den årlige plantekongres lige om hjørnet og igen i år er ‘Grønne Marker og Stærke Rødder’ repræsenteret ved indlæg af Tomke Susanne Wacker fra Københavns Universitet og Elisabeth Skadhauge fra Agrovi.
Henover året er der allerede nu planlagt en masse, heriblandt en ny ‘Sund Jord for fremtiden’-temadag som vil finde sted onsdag d. 21/10 2020. Vi vil selvfølgelig være repræsenteret på årets Roskilde Dyrskue også ser vi frem til at deltage ved den 8. verdenskongres for Conservation Agriculture i slutningen af juni måned. Kongressen foregår i Schweiz og vi planlægger at arrangere en tur for de der måtte være interesseret.

Vi glæder os til flere spændende opgave i 2020 og vi glæder os til at kunne fortælle jer meget mere om resultaterne fra ‘Grønne Marker og Stærke Rødder’ som løbende vil dukke op henover det næste års tid. Vi håber at se så mange af jer som muligt til vores kommende arrangementer og vi glæder os til at hilse på jer ude på de mange eksterne arrangementer som vi vil være repræsenteret på i løbet af 2020.

 

Tak for i år – I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår!